Мова

Українська

Концепція і цінності

UFMD - це ініціатива, розпочата в Україні чотирма провідними аграрними університетами, координованою Університетом прикладних наук Вайенштефан-Тріздорф (Німеччина). Метою є запровадження нових методів практично-орієнтованого навчання з одного боку, та підтримки фермерів, з іншого боку.
Постійно зростаючий попит на продовольство та такі проблеми, як зміна клімату, вимагають трансформаційних змін у сільському господарстві. Важливою є підтримка фермерських підприємств у прийнятті рішень шляхом забезпечення доступу до надійних та релевантних даних. Тому, тісна співпраця між фермерськими підприємствами та вишами є необхідною.
Практичне навчання майбутніх спеціалістів та надійність і порівнянність фермерських даних є одні з найважливіших факторів для розвитку малих і середніх господарств.

Робочі блоки

Для реалізації проекту в заявці на проект було визначено чотири проектні блоки зі структурованими кількісними та якісними оцінками:

WP 1: Організаційно-адміністративна підтримка проектів
Wp 2: Постійний збір фермерських даних
WP 3: Оцінка, координація даних, об'єднання даних та створення баз даних в партнерах-університетах
WP 4: Семінари внутрішньої мережі партнерів-університетів
WP 5: Семінари/майстер-класи для коледжів
WP 6: Публікації

34

поїздок на підприємства

67

студентів залучені до збору даних

> 100

маржинальних прибутків прораховано

14

навчальних предметах дані використовуються

Вплив проекту

Проект підтримує:
- освіту майбутніх спеціалістів шляхом практичної прив'язки до реальних ситуацій фермерських підприємств, обчислення відповідних даних, досвіду збирання даних, знання основних показників виробничих процесів
- співпрацю між університетом та фермерськими підприємствами
- фермерські підприємства шляхом передачі отриманих результатів, методології розрахунку і аналізу, та доступу до майбутнього персоналу;
- доступність до бази релевантних і надійних фермерських даних

Підходи:
1. Презентація та пояснення проекту керівникам господарств
2. Контракт між керівником фермерського підприємства та координатором від університету
3. Усі зібрані дані використовуються та публікуються суворо анонімно
4. Показник 1: Практика студентів
Студенти відповідних навчальних курсів ідуть на практичне навчання на 6 - 16 тижнів в фермерське підприємство. Процес їхнього практичного навчання координується як спеціалістом підприємства, так і викладачем. Студенти працюють на підприємтсві та збирають дані узгоджених виробничих процесів.
Показник 2: Збір даних студентами в рамках навчального предмету
Студенти відвідують фермерське підприємство та збирають дані основних виробничих процесів під керівництвом лектора. Після дані обраховуються, коригуються і аналізуюються в класі.
Показник 3: Дипломні роботи
Студенти працюють над темою дипломної роботи, що затверджена фермерським підприємством і університетом, збирають дані для відповідних розрахунків.
5. Показники маржинального доходу та інші зібрані дані використовуються в подальшому в навчальному процесі з метою формування експерних знань як у студентів, так і викладачів.
6. Залучені фермерські підприємства отримують результати збору даних та повний аналіз, і розглядаються як привілейовані партнери.
7. Наприкінці кожного року (листопад - грудень) проводиться семінар для інформування фермерських підприємств -партнерів про результати UFMD та підготовку завдань до наступного року.

Цілі UFMD

Співпраця університет -підприємство

Практично-орієнтоване навчання

База фермерських даних

Експертна підтримка фермерських підприємств

Розповсюдження методів на інші зацікавлені сторони